ePerehdytys

ePerehdytys – vaivaton palvelu perehdytykseen

Opastus.fi tarjoaa verkkoperehdytykseen tarkoitettua palvelua, joka helpottaa yritysten perehdyttämisprosessia. Palvelun kautta saatava ePerehdytys on verkkokurssi, joka auttaa yritystä perehdyttämään yrityksessä toimivia eri tahoja, kuten työntekijöitä, toimihenkilöitä ja yhteistyökumppaneita. Opastus.fi-palvelu on helppo ottaa käyttöön, jota ennen voit testata palvelua verkkosivuilta löytyvän demoversion avulla. Palvelun käyttöönotto ja järjestelmän käyttäminen ei vaadi merkittäviä resursseja yritykseltäsi. Autamme tarvittaessa palvelun käyttöönotossa, ja vastaamme myös sinua askarruttaviin kysymyksiin palvelusta.

Opastus.fi tarjoaa eri palvelutasoja, joista voit valita yrityksellesi sopivan. Voimme yhdessä neuvotella tarjottavista palvelutasoista ja valita yrityksellenne sopivimman, jonka jälkeen hoidamme yrityksesi puolesta loput asiat. Kokoamme yrityksellesi opastus.fi-palveluun perehdytysaineiston, johon käytämme yrityksesi olemassa olevaa perehdytysmateriaalia. Voimme tarvittaessa myös auttaa perehdytysaineiston sisällön luomisessa tai sen päivittämisessä, mikäli yritykselläsi ei aineistoa vielä ole tai se vaatii päivittämistä. Opastus.fi-palveluun luodaan yrityksellesi perehdytysmateriaali, joka voidaan kohdentaa myös tiettyä käyttäjäryhmää varten, kuten työntekijöille tai vierailijoille. Valmis perehdytysmateriaali käydään lopuksi yhdessä läpi, jotta molemmat osapuolet voivat hyväksyä sen ja varmista, että kaikki tiedot on koottu aineistoon oikein, kuten turvalliset toimintatavat ja mahdolliset työhön tai ympäristöön liittyvät riskit.

Ajantasainen ja monikielinen perehdytysaineisto

Palvelusta löytyvä perehdytysaineisto on saatavilla ympäri vuorokauden, missä ja milloin vain. Perehdytettävälle jaetaan linkki, joka vie Opastus.fi-palveluun, jossa verkkoperehdytys on suoritettavissa. Yrityksellesi koottu ePerehdytys voidaan tarvittaessa myös suojata salasanalla, jolloin perehdytettävälle jaetaan linkin lisäksi myös salasana verkkoperehdytykseen. Etäopiskelu tarjoaa mahdollisuuden opiskella perehdytysaineistoa missä ja milloin vain. Perehdytysaineisto ja verkkokurssi on palvelussa helposti saavutettavissa sekä suoritettavissa puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Verkkoperehdytys on mahdollista toteuttaa eri kielillä, jotta kaikki työntekijät ja yhteistyökumppanit ymmärtävät perehdytysaineistoa mahdollisimman helposti. Monikielinen ePerehdytys luo paremmat edellytykset turvalliseen toimintaan, kun materiaali on kaikkien ymmärrettävissä. Näin voidaan välttää kielimuuria ja sen tuomia viestintäkatkoksia. Lisätyt kielivalinnat ovat helposti valittavissa ja saatavilla Opastus.fi-palvelussa.

Opastus.fi-palvelussa on aina helposti saatavilla ajantasainen tieto perehdytyksen suorittaneista. Palvelu lähettää automaattisesti tiedot kaikista ePerehdytyksen suorittaneista yrityksellesi ja sähköpostitse todistuksen perehdytyksen suorittaneille. Palvelu tallentaa kaikki hyväksytyt perehdytykset omaan tietokantaan, koulutusrekisteriin. Yrityksesi pääsee näin aina tarkistamaan voimassa olevat tiedot perehdytyksen suorittaneista.