REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Opastus.fi / Hablexe Oy Ab

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Henrik Huotari, info [at] hablexe.com

3. Rekisterin nimi
Oiltanking Finland perehdytys

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään perehdytystietojen ylläpitämiseksi. Tietoja ei käytetä markkinointiin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
• Nimi
• Yritys
• Sähköpostiosoite
• Muut kyselyssä annetut tiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja perehdytysten yhteydessä.

7. Tietojen luovutus
Tiedot on Oiltanking Finland Oy:n käytettävissä. Opastus.fi ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

8. Rekisterin suojauksen periaate
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan tai Oiltanking Finland Oy:lle kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

PRIVACY POLICY

 

1. The holder of the register
Opastus.fi / Hablexe LTD

2. Person in charge in the registry matters
Henrik Huotari, info [at] hablexe.com

3. The name of the register
Opastus.fi:n perehdytys

4. Intended use of the register
Personal information is collected in order to maintain induction information. Collected information is not used for marketing purposes.

5. The information contained in the register
• Name
• Organisation
• E-mail address
• Other information collected in the inquiry

6. Regular sources of information of the register
Information is collected during induction

7. Disclosure of information
Information is shared with Oiltanking Finland Oy. Opastus.fi does not hand over information to third party representatives

8. Principle of registry protection
The information system and files of the registrar are protected by the technical security methods normally used in business operations. Access to the register requires a personal username and password, which are issued only to the staff of the controller or Oiltanking Finland Oy  whose status and duties are associated with that access.