Tietoa palvelusta

NÄIN PALVELU TOIMII

Palvelun käyttöönotto

Valitse haluamasi palvelutaso - me hoidamme loput

Järjestelmän käyttöönotto ja pyörittäminen  ei vaadi yritykseltäsi suuria resursseja.  Kokoamme aineiston toimittamastasi materiaalista ja valmis perehdytys toimii Opastus.fi -palvelimella. Voimme vaihtoehtoisesti myös auttaa sisällön laatimisessa, jos valmista materiaalia ei vielä ole tai se kaipaa päivittämistä.

Perehdytys

Verkkoaineisto saatavilla missä, milloin ja millä vain

Perehdytyksen voi jakaa suoraan linkillä tai verkko-osoitteella haluamillesi henkilöille. Henkilöt voivat käydä sisällön läpi milloin ja missä vain, silloin kuin heille parhaiten sopii. Päätelaite ei aiheuta rajoitteita, voit suorittaa perehdytyksen tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella.

Tulokset

Vaivaton dokumentaatio - ajantasainen tieto suorituksista

Palvelu lähettää automaattisesti tiedon suoritetusta perehdytyksestä yrityksellesi sekä perehdytyksen suorittajalle. Kaikki suoritukset tallentuvat opastus.fi -tietokantaan, josta yritys voi tarkistaa tietoja perehdytyksen suorittajista.

LISÄTIETOA

Yrityksen oma tyyli ja arvot esiin

Perehdytys kootaan yrityksesi oman aineiston pohjalta, niin että perehdytysmateriaali heijastaa visuaalisesti yrityksesi ilmettä ja arvoja. Valmis materiaali on yrityksesi käytössä osoitteessa opastus.fi/yrityksennimi. Voit suojata materiaalin halutessasi salasanalla. Voimme yhdessä varmistaa, että aineistoon on koottu tarpeelliset työhön liittyvät riskit ja turvalliset toimintavat.

Osallistava aineisto

Aineistoon voi sisällyttää monipuolisesti kuvia ja videoita tekstin tueksi. Erityyppisten kysymysten ja tehtävien avulla perehdytettävä osallistuu aktiivisesti koko koulutuksen ajan, mikä tekee siitä kiinnostavan.  Yhtenäinen aineisto takaa kaikille yhtä laadukkaan viestinnän tärkeistä turvallisuuteen liittyvistä aiheista. 

Testillä varmistetaan osaaminen

Perehdytyksen lopuksi esitetään kysymyksiä, jotta suorittaja voi osoittaa ymmärtäneensä sen. Kyselyn perusteella voidaan kerrata aineisto, varmistaa ymmärrys ja asettaa hyväksytylle perehdytykselle vaadittava osaamistaso.

Kohdennettu sisältö

Perehdytyksen laajuus voidaan sovittaa eri kohderyhmille. Vierailijoille voidaan laatia lyhyempi sisältö ja itsenäisesti työpaikalla toimiville laajempi versio. Ajankohtaisia ohjeistuksia (esimerkiksi COVID-19) on helppo kouluttaa palvelun kautta.

Monikielisyys

Perehdytysaineisto voidaan laatia usealla kielellä. Perehdytettävä voi valita itselleen sopivimman kielen, jotta ohjeistus ja materiaali ovat ymmärrettävissä. Kansainvälisyys lisääntyy jatkuvasti ja etenkin turvallisuusaineiston on oltava selkeää ja yksiselitteistä ilman kielimuuria.

Haluatko tallentaa pätevyyksiä?

Käyttäjä voi palvelun avulla kerätä tiedot voimassaolevista kursseista ja erityistaitoja osoittavista korteista, jolloin ne ovat yrityksen käytössä suoraan tietokannasta. Myös tiedot kulunvalvontaa varten on välitettävissä palvelun kautta.