Sähköinen perehdytys ja etäopiskelu

Digitaalisesti toteutettavat palvelut edesauttavat tärkeän informaation kulkua, laatua ja kohdentamista niin yrityksessäsi kuin arkielämässäkin. Sähköiset palvelut luovat monipuolisempia mahdollisuuksia erilaisten palvelujen ja viestinnän toteuttamiselle yrityksessä. Perehdytys on jokaiselle yritykselle tärkeä asia, joka on toteutettava huolellisesti ja ajantasaista tietoa käyttäen. Opastus.fi-palvelussa toteutettava sähköinen perehdytys antaa enemmän vaihtoehtoja perehdyttämisen suorittamiseen niin perehdytettävälle kuin työnantajallekin. Etäopiskelu luo rajattomat mahdollisuudet perehdytysmateriaalin opiskelemista varten niin paikan kuin ajankohdankin suhteen. Näin voidaan luoda onnistunut perehdytys, joka luo turvallisemman, avoimemman ja viihtyisämmän työympäristön yrityksessä.

Sähköinen perehdytys ja etäopiskelu antaa perehdytettävälle mahdollisuuden opiskella perehdytysaineistoa missä ja milloin vain. Sähköinen perehdytys muodostuu Opastus.fi-palveluun koostetusta perehdytysaineistosta ja on helposti saavutettavissa palvelun kautta ympäri vuorokauden. Työnantaja antaa perehdytettävälle linkin verkkopalveluun, josta yrityksen perehdytysaineisto löytyy. Etäopiskelu luo mahdollisuuden perehdytettävälle opiskella aineistoa omaan tahtiin saaden siitä suurimman hyödyn. Perehdytys on mahdollista suorittaa puhelimella, tabletilla tai tietokoneella.

Digiperehdytys mahdollistaa opiskelun omaan tahtiin

Sähköinen perehdytys voidaan toteuttaa eri kielillä, jotta kaikilla työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus ymmärtää perehdytysmateriaali. Digitaalisesti toteutettu perehdytys luo paremmat mahdollisuudet myös monikieliselle koulutusmateriaalille. Perinteisesti koulutustilassa järjestetty perehdytystilaisuus toteutetaan usein yrityksessä käytettävällä pääkielellä, joka ei välttämättä ole kaikkien työntekijöiden äidinkieli. Tämä voi saada aikaan sen, että kaikki työntekijät eivät ymmärrä perehdytykseen sisältyviä asioita. Turvallisen ympäristön ja turvallisten työtapojen kannalta on erityisen tärkeää toteuttaa perehdytys niin, että jokainen työntekijä ymmärtää perehdytyksessä käytävät asiat. Sähköinen perehdytys luo erinomaiset edellytykset helpommin ymmärrettävälle perehdytykselle, sillä etäopiskelu antaa perehdytettävälle mahdollisuuden opiskella aineistoa omaan tahtiin, itselleen tutulla kielellä ja suorittaa lopputestin itselleen sopivalla hetkellä.

Opastus.fi-palvelussa suoritettava sähköinen perehdytys antaa myös työnantajalle nykyaikaisemmat mahdollisuudet pitää yllä ajantasaista tietoa perehdytyksestä ja sen suorittaneista henkilöistä. Palvelusta löytyvä koulutusrekisteri päivittyy automaattisesti, jolloin työnantajan on helppo tarkistaa perehdytetyt työntekijät. Opastus.fi-palvelu lähettää aina heti tiedon perehdytyksen suorittaneista työnantajalle. Lisäksi perehdytettävä saa automaattisesti sähköpostiinsa todistuksen suoritetusta perehdytyksestä. Opastus.fi-palvelun ajantasaisuus helpottaa myös ajankohtaisten asioiden ja tietojen päivittämisen. Nopeasti muuttuvat tilanteet yrityksessäsi tai maailmalla on helppo päivittää palveluun, jotta yrityksesi sähköinen perehdytys pysyy ajantasaisena ja tarjoaa tuoreimman tiedon henkilöstöllesi.