Turvallisuusperehdytys

Turvallisuusperehdytys takaa turvallisen työpaikan

Työsuojelu ja työturvallisuus ovat tärkeitä osa-alueita yrityksen toiminnassa niin liiketoiminnallisesti kuin myös henkilöstön turvallisuuden takaamiseksi. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa varmistamaan, että yrityksen koko henkilöstö saa tarvittavat tiedot työhön liittyvistä riskeistä ja turvallisista toimintatavoista. Yrityksen henkilöstölle ja vierailijoille järjestettävällä perehdytyksellä varmistetaan kaikille mahdollisimman riskitön työympäristö ja turvalliset työtavat. Turvallisuusperehdytys auttaa tuomaan turvallisuuteen liittyvät asiat ilmi selkeästi, helposti ja ymmärrettävästi.

Tavanomaisen perehdyttämisen lisäksi tai siihen sisältyen on hyvä järjestää turvallisuusperehdytys yrityksen koko henkilöstölle ja yrityksessä vieraileville yhteistyökumppaneille. Turvallisuusperehdytys on merkittävä osa koko henkilöstön perehdyttämistä ja työnopastusta. Turvallisuuskoulutus sisältää yleensä jokaisen yrityksen turvallisuuteen liittyviä tärkeitä teemoja, kuten työturvallisuus, työtapaturmien ehkäisy ja työsuojelu. Työturvallisuus ja siihen liittyvät teemat käydään huolellisesti ja ymmärrettävästi läpi Opastus.fi-palvelun turvallisuusperehdytyksessä.

Koko henkilöstölle tarjottava turvallisuusperehdytys antaa valmiudet työskennellä työpaikalla mahdollisimman turvallisesti niin, että jokainen työntekijä osaa ottaa huomioon ympäristönsä riskit ja mahdolliset vaaratilanteet. Näin jokainen työtapaturma pyritään välttämään, ja ympäristö sekä työskentely pysyisi mahdollisimman turvallisina. Kaikkien yritysten ihannetavoite tai -tulos on varmasti nolla tapaturmaa. Jokainen vältetty työtapaturma säästää merkittävän paljon aikaa ja rahaa. Perusteellinen työsuojelu- ja turvallisuuskoulutus antaa päivitettyä tietoa yrityksen henkilöstölle sekä pitää henkilöstön työturvallisuuteen liittyvät perustiedot ja -taidot ajan tasalla.

Turvallisuuskoulutus verkkokurssina kaikille

Opastus.fi-palvelussa suoritettava etäperehdytys ja turvallisuuskoulutus antaa hyvät edellytykset turvalliselle työympäristölle ja toiminnalle. Onnistunut perehdytys antaa kaikille työpaikalle saapuville tiedoksi mahdolliset riskit työpaikalla ja turvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet. Verkkoperehdytykseen sisällytetyt työsuojelu ja turvallisuuskoulutus antavat paremmat mahdollisuudet turvalliseen työympäristöön, jotta mahdollisimman moni työtapaturma olisi vältettävissä. Turvallisuusperehdytys on mahdollista toteuttaa myös eri kielillä, jotta kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus saada työturvallisuuteen liittyvät asiat tietoonsa.

Työturvallisuuteen ja työnopastukseen liittyvien asioiden etäopiskelu sekä henkilöstön perehdyttäminen yhdistyvät sulavasti Opastus.fi-palvelussa sisältäen tärkeitä teemoja, kuten työsuojelu, työturvallisuus, työnohjaus sekä säännöt ja ohjeet. Verkkokoulutus antaa kaikille valmiudet toimia oikein mahdollisissa häiriö- tai onnettomuustilanteissa. Opastus.fi-palveluun kootut työnohjaus ja etäperehdytys sisältävät lain vaatimat tiedot työpaikan riskeistä, työsuojelu- ja työturvallisuuteen liittyvistä ohjeistuksista sekä yrityksen omat sisäiset ohjeistukset häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta. Laadimme jokaiselle yritykselle kohdennetun perehdytysmateriaalin, joka täyttää lain asettamat vaatimukset.