Vierailijaperehdytys

Vierailijaperehdytys kasvattaa luottamusta

Työpaikan oman henkilöstön perehdyttämisen lisäksi on hyvä suunnitella yleisperehdytys, työmaaperehdytys ja vierailijaperehdytys vierailijoita, urakoitsijoita tai muita yrityksessäsi käyviä henkilöitä varten. Kaikille työpaikalla asioiville suunnitellaan ja rakennetaan heille kohdennettu etäperehdytys toiminnan ja käynnin tarkoituksen mukaan. Näin varmistetaan kaikkien yrityksessä vierailevien henkilöiden turvallinen käynti, toiminta ja ympäristö. Sujuva ja tiivis vierailijaperehdytys takaa kaikille turvallisen toimintaympäristön sekä antaa vierailijoille ja yhteistyökumppaneille selkeät ohjeet vierailua varten jo ennen paikalle saapumista.

Perehdytys suunnitellaan Opastus.fi-palveluun jokaiselle yritykselle sopivaksi kokonaisuudeksi, jota voidaan tarvittaessa muokata eri vierailijoiden tai yhteistyökumppaneiden käynnin tarkoituksen mukaiseksi. Vierailijoille suunnattu verkkoperehdytys suoritetaan etänä, joten se ei vaadi heiltä erikseen läsnäoloa työpaikalla tai muussa koulutustilassa. Verkossa suoritettava vierailijaperehdytys mahdollistaa sen, että sen voi suorittaa milloin ja missä vain, jo ennen vierailijan saapumista työpaikalle. Näin yritykseesi saapuvat vierailijat osaavat jo paikalle tullessaan varautua ympäristöönsä ja siihen liittyviin mahdollisiin turvallisuusriskeihin.

Jokainen perehdytys suunnitellaan yrityskohtaisesti

Vierailijaperehdytys on usein tiiviimpi kokonaisuus kyseisen yrityksen toiminnasta ja turvallisuusasioista. Jokaisen yrityksen alueella liikkuvan vierailijan tai yhteistyökumppanin on osattava ottaa huomioon yrityksen toimintaympäristö ja tiedettävä siihen liittyvät turvallisuusasiat. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi rakennusalalla, jossa on paljon erilaisia työmaita. Jokaiselle työmaalle on hyvä suunnitella oma työmaaperehdytys, sillä ne voivat erota toisistaan paljonkin. Huolellisesti suunniteltu ja koottu vierailijaperehdytys tai työmaaperehdytys takaa turvallisen vierailun yrityksessäsi sekä auttaa viestimään sujuvasta saapumisesta alueelle, yhteyshenkilöiden tiedoista, pätevyyksistä ja työ- tai kulkulupa-asioista. Perehdyttäminen Opastus.fi-palvelun kautta antaa reilusti aikaa ja tietoa yrityksen alueella vieraileville urakoitsijoille sekä vieraille. Käytännön asioihin tutustuminen hyvissä ajoin etukäteen edesauttaa turvallisen ja sujuvan vierailun onnistumista.

Selkeästi laadittu etäperehdytys vierailijoita varten antaa yrityksestäsi myös positiivisen ensivaikutelman ja viestii samalla turvallisuuden tärkeydestä yrityksellesi. Oli kyseessä sitten vierailijaperehdytys, yleisperehdytys tai työmaaperehdytys, tuodaan jokaisessa perehdytyksessä esille selkeästi ja positiivisesti yrityksen toiminta-ajatus, liikeidea, visio, missio sekä arvot. Onnistunut ja tiivis etäperehdytys lisää turvallisuutta kaikille yrityksessäsi vieraileville asiakkaille tai yhteistyökumppaneille. Kattava ja hyvin toteutettu vierailijaperehdytys toimii myös yrityksesi käyntikorttina, joka voi mahdollisesti jopa edistää liiketoimintaasi.